Support » Dokumentation » Smpp gateway

SMPP GATEWAY

Forord

Dette dokument beskriver bruger af SMPP Gatewayen til afsendelse af SMS Beskeder.

Vores SMPP Server er baseret på SMPP 3.4 fra SMS Forum.

Opkobling

For at forbinde til vores SMPP Server skal du bruger følgende informationer.

Hostname:smpp.coolsmsc.dk
Port:2775


Der er ikke begrænsning på antallet af forbundne klienter.

Bemærk, at antallet af forbunden klienter ikke vil have indflydelse på den samlede LAC for din konto.

Du kan forbinde både som Transmitter,Receiver og Transceiver.

Timeout er sat til 60 sekunder, så det anbefales at sende ENQUIRE_LINK hvert 30 sekund.

TON/NPI Indstillinger

Modtager

TON og NPI for modtageren adressen skal sættes som et internationalt nummer:

TON1
NPI1

Afsender

Afsender adressen kan enten være et nationalt nummer, internationalt nummer, eller Alfanummerisk:

Internationalt nummer:
TON1
NPI1


Nationalt nummer:
TON2
NPI1


Alfanummerisk:
TON5
NPI0

TLV Felter

SUBMIT_SM

Følgende extra felter er understøttet:

source_port
destination_port
sar_msg_ref_num
sar_total_segments
sar_segment_seqnum
dest_addr_subunit
message_payload
user_message_reference

DELIVER_SM

Følgende ekstra felter er angivet:

user_message_reference
message_state
receipted_message_id
network_error_code


Ved network_error_code benyttes UCP Fejl koder.

UDH IEI Elementer og Sammenkædning

Følgende elementer er er understøttet

0x00 - Sammenkædet beskeder 8-bit
0x04 - 8-bit porte
0x05 - 16-bit porte
0x08 - Sammenkædet beskeder 16-bit


Sammenkædede beskeder vil ikke blive sendt førend alle dele af beskeden er modtaget af serveren, og kan sammensættes til en hel besked.
Af samme grund er det den sidste besked der har besked ID'et. Der vil ikke blive givet et besked ID ved de andre dele af den sammenkædede besked.


Det er også muligt at sende hele beskeden på en gang, ved at benytte message_payload til at sende besked data. Vi anbefaler dog at man selv splitter beskederne.

Tegnsæt

Følgende tegnsæt er supporteret som værdier i data_coding:

Værdi:SMPP Tegnsæt:Tegnsæt i beskeden:
0GSM 03.38GSM
1IA5 (ASCII)GSM
2Octet dataOctet data
3Latin 1 (ISO-8859-1)GSM
4Octet dataOctet data
8UCS2 (Big endian)UNICODE

Udvalgte cases hos
CoolSMS® Business: